Zápal dutín - sinusitída

Sinusitída je reakciou a alergiou na konkrétnu osobu a spôsobuje ju aj celková nerovnováha imunity. Výtok z nosa a nádcha sú slzy, ktoré neboli vyplakané. Máme pocit hnevu z nevyjadrenia vlastných predstáv. Cesta vpred sa zdá byť nejasná, pomáha dokonalejší prístup k svojim pocitom a vylúčenie dráždivých momentov z okolia.

Produkty: Baktevir, Astofresh, Gerocel Kapsle, Viraimun, Sagradin, ASEA, VEMMA