Únavový syndróm

  •  je spojený s extrémnou vyčerpanosťou a slabosťou. Trpia ním tí, ktorí neidú svojou vlastnou cestou a nemajú duchovnú energiu, ktorá by vstupovala do ich vnútra.
  • Produkty: Detoxin, Diocel, Gerocel kapsle, sagradin, Levamin, Nervamin,
  •                  ASEA, VEMMA