Roztrúsena skleróza

Roztrúsená skleróza predpokladá neschopnosť spracovať energiu vstupujúcu do tela. Ide tu o veľký vzdor, napätie, zaťatú úzkoprsosť, odmietanie vidieť dobro. Väčšinou je energia bunkou prijatá, no nevyužíva sa. Vôľa konať je obrovská, avšak obmedzená, rozptýlená, roztrúsená.

 Produkty: ASEA, Sagradin, Nervamin, Gerocel kapsle, VEMMA