Ochorenie pečene a žlčníka

  • Ochorenie pečene vzniklo postupným ukladaním negatívnych pocitov hnevu, primitívnych emócií a popieraním týchto stresových faktorov .
  • Žlčníkové kamene sú naukladaný hnev, pričom by sme si mali uvedomiť svoje priania a to, čo skutočne chceme. Zo srdca, nie z pocitu viny, povinnosti. Alebo, že to chce niekto iný.
  • Produkty: Detoxin, Astomin, Sagradin, Intocel,ASEA, VEMMA