Menštruačné potiaže

Menštruácia predstavuje dokonalosť tvoriaceho, rodiaceho procesu a zrodu, je obohatením životnej sily v krížovej oblasti každej ženy.

Predmenštruačné obdobie je výlučne vyhradené na opatrovanie ženskosti, avšak mnohé ženy tento okamžik prehliadajú a podliehajú rôznym zmäteným a vonkajším vplyvom. Vznikajú depresie, sklamanie, prejedanie sa, nevenovanie sa starostlivej komunikácii s vlastnou senzitivitou. Cyklus je nepravidelný, menštruácia silná, pretože slzy sklamania žien, ktoré sa nevedia tvorivo prejaviť sú veľké, neznesiteľné.

Cysty sú spojené s veľkým emočným blokom z minulosti, ktorý nebol dostatočne spracovaný. Ženské priania a pocity sú nerešpektované, cítia sa bezmocné, neschopné odpustiť staré krivdy. Ich emočný rast je falošný, nesprávny.

Produkty: Sagradin, Cytonic, Estrozin, Androzin, Reishi, Kordyceps, ASEA, VEMMA