Impotencia

Imptencia tkvie v prílišnej kontrole pocitov, a ak sa k tomu ešte pridá aj nízke sebavedomie, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi a strach z matky, dochádza k zlyhávaniu v mnohých oblastiach života.

  • Produkty: Diocel, Androzin, Nervamin, Kordyceps, ASEA, VEMMA