Hnačka

Sa objaví, ak sa snažíme čo najrýchlejšie z tela vylúčiť stres, napätie, strach, než aby sme sa zamysleli nad vlastnou situáciou.

Produkty:

Intocel, Sagradin, ASEA, VEMMA