Depresie

Depresia je spôsobená stratou zmyslu života. Obviňujeme rodičov a druhých z vlastnej depresie. Uvedomme si, že okolnosti duchovného rastu sme si zvolili sami.

Produkty: Nervamin, Venisfér, Levamin, Baktevir, Diocel, ASEA, VEMMA