Cukrovka

Cukrovka je túžba po tom, čo by bývalo, keby... . Je výsledkom potláčania emócií a potrebou ovládať iných, čo vedie i k emočnej manipulácii. Nemáme úctu k sebe, sme dogmatickí, zaťatí. Naučme sa vyjadrovať svoje názory vyvážene a samostatne.
  • Zápal pankreasu - býva spojený so stresom, potláčanými emóciami, strachom.

  • Produkty: Intocel, Astomin, ASEA, VEMMA