Celiakia

Celiakia sa prejavuje u tých, ktorí sú neschopní vstrebávať potravu a prijímať skúsenosti, ktoré by mohli byť pre nich zraňujúce. Práve tie sú však lekciou, ktorá ich vedie k väčšej slobode a radosti.

PRODUKTY: ASEA, VEMMA, KORDYCEPS, REISHI, INTOCEL, DETOXIN, GEROCEL,