Astma

Astma – „dusivá láska“ je precitlivelou reakciou na názory ostatných a svoje myšlienky považujeme za nevhodné. Nie sme schopní dýchať sami za seba, plač je potláčaný, máme pocit previnenia za to, čo sa odohráva v našom okolí.

Produkty: Baktevir, Gerocel kapsle, Astofresh, Astofresh tablety, Kordyceps, Cytonic, ASEA, VEMMA

Pri pľúcných ochoreniach je potrebné čistiť hrubé črevo: Colon Cleanse, Astomin, Intocel,