Angína

Bolesť v krku vzniká, ak nevyjadríme niečo zo strachu pred okolím. Sebavyjadrenie a tvorivosť je zablokovaná. Otvorme svoje srdce, vyjadrujme sa s radosťou, tvorivo, hlásme sa o svoje práva a ochotne sa meňme.

  • Zápal mandlí je nahromadeným strachom z nových možností a vlastného prejavu.
  • Produkty: Baktevir, Diocel, KORDYCEPS, REISHI, ASTOFRESH, ASEA, VEMMA