Alergie

Alergia je svojím spôsobom neschopnosť prijať seba, ľudí a problémy s tým spojené bez napätia, stresu. Snažme sa toto všetko prijímať s pochopením a rešpektom.

Produkty: Kordyceps, Viraimun, Detoxin, Diocel, ASEA, VEMMA, REISHI,