Ochorenia

Afty

Ústami prijímame nielen hmotnú potravu – jedlo, ale aj duchovnú - nehmotnú. V krku sa stretáva náš centrálny nervový systém - vôľa osobnosti ovládaný vedomím s autonómnym nervovým systémom - vôľou duše. Vezmime si sústo, ktoré môžeme rozžuť a hlavne stráviť, lebo len tak ho využijeme na rozvoj duše...

Akné

Diozon clear, Baktevir, Estrozin, Androzin + je potrebná detoxikácia Detoxin, Diocel, ASEA, VEMMA

Alergie

Alergia je svojím spôsobom neschopnosť prijať seba, ľudí a problémy s tým spojené bez napätia, stresu. Snažme sa toto všetko prijímať s pochopením a rešpektom. Produkty: Kordyceps, Viraimun, Detoxin, Diocel, ASEA, VEMMA, REISHI,

Angína

Bolesť v krku vzniká, ak nevyjadríme niečo zo strachu pred okolím. Sebavyjadrenie a tvorivosť je zablokovaná. Otvorme svoje srdce, vyjadrujme sa s radosťou, tvorivo, hlásme sa o svoje práva a ochotne sa meňme. Zápal mandlí je nahromadeným strachom z nových možností a vlastného prejavu. Produkty:...

Angína pectoris, Ateroskleróza

Choroby srdca spôsobuje stres a s ním spojené tvrdnutie srdečných tepien. Mnohokrát choroba odpovedá na nezmeniteľnosť situácie u človeka, pretože na seba kladie príliš veľa povinností. Produkty: Venisfér, Gerocel, kORDYCEPS, ASEA, VEMMA,

Artróza

PRODUKTY:Detoxin, Gerocel kapsle, Diocel, Diocel biominerál, ASEA, VEMMA

Astma

Astma – „dusivá láska“ je precitlivelou reakciou na názory ostatných a svoje myšlienky považujeme za nevhodné. Nie sme schopní dýchať sami za seba, plač je potláčaný, máme pocit previnenia za to, čo sa odohráva v našom okolí. Produkty: Baktevir, Gerocel kapsle, Astofresh, Astofresh tablety,...

Borelióza

PRODUKTY: Sagradin, Nervamin, ASEA, VEMMA, KOLOIDNÉ STRIEBRO

Celiakia

Celiakia sa prejavuje u tých, ktorí sú neschopní vstrebávať potravu a prijímať skúsenosti, ktoré by mohli byť pre nich zraňujúce. Práve tie sú však lekciou, ktorá ich vedie k väčšej slobode a radosti. PRODUKTY: ASEA, VEMMA, KORDYCEPS, REISHI, INTOCEL, DETOXIN, GEROCEL,

Chlamýdie

PRODUKTY: Sagradin, KOLOIDNÉ STRIEBRO, ASEA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>