Metamorfná technika

 
 
 
Ako jednoducho a jemne UVOLNIŤ PSYCHICKÉ, FYZICKÉ A EMOCIONÁLNE BLOKY A PREMENIŤ POSTOJE A MENTÁLNE PROGRAMY?
 
 • METAMORFNÁ TECHNIKA je metoda nežnej, hlubokej a trvalej TRANSFORMÁCIE.
 • Obnovuje základnú matricu človeka, na nejhlbšej energetickej úrovni mení DNA.
 • Privádza do plného potenciálu zdravia a talentov.
 • Aplikácia je vhodná od -1 do 100 let,  nemá kontroindikace.
 • Metoda vycháza z mnohotisíciročnej tradicie.
 
 
 
 Čo to je?
 
 • Jedná sa o veľmi jemnú relaxačnú a veľmi účinnú metódu na odblokovanie traum a schem vytvorených v období prenatálneho vývoja, ktoré sa v praktickom živote človeka prejavujú fyzickými chorobami, psychickou i citovou nerovnováhou a rôznými stresmi.
 • Metamorfná technika- jemný  dotyk mocnej transformačnej sily- nazvaná tiež motýlia technika premeny- uvoľňuje a premieňa postoje, stresy,reakcie,citové a emotívne bloky, životné vzorce a mažú sa limitujúce programy, pre získanie zdravia,  vitalnej sily a pre plné uplatnenie svojich schopnosti, tvorivosti a talentov. Človek sa dostáva do vnútorného súladu. 
 •  Aktivuje zmeny v tých najhlbších vrstvách človeka. Dochádza k znovuobnovenia jeho plného potenciálu vo všetých jeho aspektoch: zdravie, postoje k sebe ako sebadôvera, sebahodnota a sebavedomie, a postoje k druhým i k životným situáciam. V následku toho sa premieňa život sám a jeho kvalita.
 
Princíp a aplikácia metamorfnej techniky:
 
 • Metamorfná technika je založená na princípe uvoľnenia životnej energie vyživujúcej bloky, ktoré vznikli z psychických stresov, strachov, traum v prenatálnom období plodu i matky – od počatia až po narodenie a fixujú sa na reflexnú zónu chrbtice, chodidiel, rúk a hlavy.V týchto častiach tela je zachytená celá časová perióda prenatálneho obdobia. Aplikuje sa prostredníctvom jemných dotykov na spomínaných reflexných zónach.
 
Účinok metamorfnej techniky:
 
 • Má hlboký, trvalý a nenasilný účinok. Nemá vedľajšie účinky, nie je potrebná diagnóza, ani diskusia oo osobných problémoch, ani diskusia o minulých či súčastných chorobách.
 • Masáž nohy predstavuje pre klienta oslobodenie sa od jeho minulosti tým, že dôjde k jasnému rozpoznaniu negatívných vplyvov a životných vzorcov v embryonálnom období, ktoré môžu byť zmenené. Obmedzujúce štruktúry, kotré sa stávajú n aodpor rozvoju duchovnéhoo potenciálu miznú a nastupuje svetlo a priestor. 
 • Línia nohy vyjadruje prenatálne vzorce bytia, línia hlavy vyjadruje vzorce myslenia a línia ruky vyjadruje konanie a zmeny vzorcov myslenia.
 • Keď sa uvoľnia všetky bloky, každý sa cíti byť ľahší a rieši životné situácie pokojnejšie.

Pre koho je vhodná metamorfná technika?

MMT  je vhodná pre všetkých – pre dospelých i pre deti. Je veľmi úspešná pri hyperaktivite, pri poruchách sebaovládania, agresivite, pri poruchách CNS, pri autizme, pre zdravotne postihnutých aj pre tehotné mamičky a zdravý vývoj ich bábätka. Metamorfná technika je veľmi úspešná aj pri riešení zdravotných problémov starého pôvodu i pri akútných stavoch.

                                                             

Metamorfóza znamená premenu, transformáciu a v tejto transformačnej dobe návratu je vyhľadávaná a používaná ako úžasný nástroj pre uvoľnenie blokov a  tým  i osobného potenciálu a pre harmonizáciu emocionálnej, psychickej i fyzickej úrovne človeka.

                   
 
Žite svoj život bez strachu – riešte všetky prekážky, pretože zistíte, že ich môžete zvládnuť.
 
 
 

Zdroj:www.magickazena.sk/wp/metamorfna-tchnika, www.inspirala.cz