LIEČBA

Po hernii disku

herniated disk

 

Postupy obnovy po herniovanom disku

Predpokladom pre zotavenie po herniovanom disku je obnovenie starostlivosti o príslušné tkanivové bunky a úľavu od bolesti. Cieľová liečba jednotlivých oblastí herniovaného disku sa však musí uskutočňovať súčasnými fyzikálno-terapeutickými, lekárskymi a prípadne chirurgickými opatreniami spolu s Bemer terapiou.

 

Liečba BEMERom na rýchle hojenie roztrhnutých väzov

Baenderrisse

 

Tu treba najprv rozlišovať medzi akútnou liečbou a následnou liečbou. V prípade akútnej liečby by sa opuch, ktorý sa objavil, mal ochladiť ako prvé opatrenie, aby sa vytratil. Spravidla to trvá asi 15 až 20 minút. Malo by byť zranenie lekársky ošetrené. 
Pre proces uzdravenia samotného roztrhaného väzenia, či už pri konzervatívnej metóde, alebo po chirurgickom zákroku, musíme byť trpezliví. Avšak okrem akýchkoľvek potrebných fyzioterapeutických cvičení zohráva v tomto procese dôležitú úlohu zlepšenie krvného obehu.Zlepšuje to zásobovanie živinami v postihnutej časti, čím prispieva k znižovaniu zápalu a podporuje proces hojenia po pretrhnutí väzov. Zvlášť vhodným na tento účel je použitie fyzikálnej cievnej terapie BEMER. 
Viacrozmerná štruktúra signálov v kontexte terapie elektromagnetickým poľom účinne stimuluje obmedzené alebo narušené mikrocirkulácie a tým podporuje najdôležitejšie mechanizmy kontroly procesov hojenia, regenerácie. 

V mnohých štúdiách a pozorovacích štúdiách mohol byť poskytnutý jasný vedecký dôkaz účinnosti BEMER terapie. Okrem iného bolo možné zistiť zvýšenie využitia kyslíka v tkanivách až o 30 percent.

Použitie cievnej liečby pri prechladnutí

prechladnutie

 

Fyzikálna cievna terapia BEMER aktivuje regulačné mechanizmy tela môže obmedziť prietok krvi stimulujú najmenšie krvné cievy, čo spôsobuje vlastné samovychladenie tela a regeneračné procesy sú pozitívne podporované. Aktivuje sa posilnením
regulačných mechanizmov tela, prirodzenú schopnosť imunitného systému reagovať na danú situáciu sa aktivujú samoliečivé sily, ktoré majú pozitívny účinok na hojenie rán. Stále viac terapeutov a lekárov využíva fyzikálnu cievnu terapiu BEMER v praxi.